☑ Vi hjälper dig med bygget ☑ Ring för information

0500-483440

Responsive image

GDPR

Personuppgifter tas in och behandlas av JB Bygg AB för att administrera och fullgöra våra uppdrag, till exempel vid förfrågningar eller när ett avtal träffas. Personuppgifterna kan även användas för information och marknadsföring. Genom att bli/vara kund hos JB Bygg accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att JB Bygg använder e-post för att kommunicera och skicka information till dig. Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy innan du använder något av företagets tjänster. Du bör inte använda våra tjänster om du inte godkänner vår integritetspolicy.


Integritetspolicy

JB Bygg AB

Behandling av dina personuppgifter

När du är kund eller registrerad hos oss behöver vi ibland hantera personuppgifter som tillhör fysiska personer eller företag. JB Bygg är följaktligen registeransvarig för personuppgifter och behandlar dem enligt denna integritespolicy. JB Bygg har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och det är viktigt för företaget att se till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Som kund till oss behöver vi information om dig för att kunna genomför våra åtaganden. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. Vi behöver personuppgifter för:

Personuppgifter vi samlar in.

Kompletterande personuppgifter vi eventuellt samlar in:

När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut personuppgifter till utomstående men för att JB Bygg ska kunna fullfölja sina åtaganden kan personuppgifter behövas lämnas ut till företag/organisationer som JB Bygg samarbetar med, detta sker inte utan ditt samtycke. I vissa fall är JB Bygg skyldig att lämna uppgifter till Svenska myndigheter.

Vi kan lämna ut Personuppgifter till:

Ovanstående överföringar kan endast utföras till företag inom EU eller EES (dvs. alla EU-medlemsstater och Island, Norge och Lichtenstein). Vi behandlar inga personuppgifter utanför EU och EES.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syften och krav, till exempel garantier. Vi har rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder:

Återkallande av samtycke

JB Bygg behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke, du kan när som återkalla ditt samtycke genom att skicka e-post till info@jbbygg.se

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandla om dig. Du har också rätt att begära rättelse i dina uppgifter eller att uppgifterna raderas. Du kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter inte utförs i enlighet med gällande lagar. För att skydda dig personligen, kontakta oss skriftligen till vårt kontor i Skövde eller skicka e-post till info@jbbygg.se

Ändringar i integritetpolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan ändras eller uppdateras. En ny version kommer att publiceras på bolagets hemsida. Vid eventuella väsentliga förändringar kommer vi att skicka e-post till dig, om vi har tillgång till din e-postadress.

Personuppgiftsansvarig

JB Bygg AB, (556696-8243) Norregårdsvägen 6 Skövde är formellt personuppgiftsansvarig för behandlingen av registrerade personuppgifter. Det innebär att vi är ansvariga för att personuppgifter behandlas på rätt sätt och att registrerade rättigheter tas tillvara.